preskoči na sadržaj
Osnovna škola "Antun Matija Reljković" Bebrina
Webmail Forum Kontakti
Propisi u školstvu

Zakon o zaštiti na radu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html

Zakon o radu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_103_2004.html

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_67_1280.html

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_63_1218.html

Zakon o odgoju i obrazovanju i osnovnoj u srednjoj školi

http://www.zakon.hr/z/317/

Zakon o udžbenicima u OŠ i SŠ

http://www.zakon.hr/z/288/Zakon-o-ud%C5%BEbenicima-za-osnovnu-i-srednju-%C5%A1kolu
preskoči na navigaciju