preskoči na sadržaj
Eko - Eko Volonterko

Projekt Eko - Eko volonterko

Korisnik: Udruga za ruralni razvoj Eko Brezna

Stjepana Radića 19, Šušnjevci,  35209 Bukovlje

E-mail: eko.brezna.info@gmail.com, Web: http://www.ekobrezna.hr/

facebook/Udruga-Eko-Brezna

Partneri: Osnovna škola Antun Matija Reljković, Bebrina i Osnovna škola Antun Mihanović, Slavonski Brod

Ukupna vrijednost projekta: 1.135.876,14 kuna (100% sufinanciranje EU iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske)

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Razdoblje provedbe projekta: 01. lipnja 2017. –  31. svibnja 2019.

Posrednička tijela:

URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - Posredničko tijelo razine 1

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - Posredničko tijelo razine 2

Problemtika projekta:

Na području Brodsko-posavske županije, koja je zbog visoke nezaposlenosti i pada gospodarske djelatnosti na začelju kada se radi o ekonomskim pokazateljima, u posljednjih godinu dana prisutan je i trend iseljavanja čitavih obitelji u potrazi za poslom, što za posljedicu ima smanjenje broja djece u školama, kidanje obiteljskih i prijateljskih veza te urušavanje društvenog kapitala u zajednici. Takvo stanje osobito se loše odražava na najranjivije skupine u društvu, kojima je pomoć najpotrebnija. Nažalost, djeca odrastaju u okruženju koje ih ne potiče na rad za opće dobro, na razvoj svijesti o potrebi doprinosa zajednici i suradničkog rješavanja problema. Na taj način povećan je rizik od vršnjačkog nasilja, poremećaja u ponašanju, slabijeg uspjeha u školi, što sve skupa vodi i do smanjene konkurentnosti pri daljnjem školovanju ili na tržištu rada. Jedan od načina aktiviranja i izgradnje društvenog kapitala i građanskih kompetencija svih sudionika u društvu je poticanje što većeg broja različitih dionika u zajednici na uključivanje u volonterske akcije. Posebno je važno razvijati školsko volontiranje jer je upravo razvoj svijesti o tome da je moguće mijenjati postojeću negativnu situaciju i doprinijeti stvaranju stabilnog i povezanijeg društva ono na čemu se mora raditi od najmlađe dobi, pri čemu je volontiranje izvrstan alat koji pokazuje kako zajednički rad pojedinaca doprinosi dobrobiti zajednice, a volonterske akcije potiču povjerenje i suradnju, pri čemu se i sami volonteri izgrađuju kao osobe te stječu dragocjene vještine i znanja kojima povećavaju i vlastitu konkurentnost na tržištu rada. U tome procesu, uočeni su brojni problemi, kao što: nedostatak odgovarajućih školskih kurikuluma koji bi bili usmjereni na promicanje volonterstva i izgradnju društvenog kapitala; nastavnici i stručni suradnici kojima nedostaje kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje u ovom području; nedostatak sustavne promocije volontiranja kao alata za razvoj zajednice i senzibiliziranja djece i mladih o dodanim vrijednostima i konkurentskoj prednosti koju donose kompetencije stečene volontiranjem; nedostatak sustavnog financiranja volonterskih programa; nedovoljna informiranost organizacija civilnog društva o Zakonu o volonterstvu; nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva za održivi razvoj udruga; nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva za provedbu volonterskih akcija, osobito školskih volonterskih akcija; nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva da potaknu veći broj građana na uključivanje u volonterske i druge akcije.

Cilj projekta:

Ovim projektom doprinijeti ćemo izgradnji društvenog kapitala u zajednici i porastu školskog volontiranja u Brodsko-posavskoj županiji tako što ćemo unaprijediti kapacitete i osnažiti suradnju škola i organizacija civilnog društva za pripremu i provedbu programa školskog volontiranja, razviti i provesti pilot volonterske programe u lokalnoj zajednici te povećati motivaciju učenika i nastavnika za školsko volontiranje.

Ciljane skupine:

 1. Zaposlenici organizacija civilnog društva u Brodsko-posavskoj županiji
 2. Zaposlenici OŠ A.M.Reljković i OŠ A.Mihanović
 3. Učenici OŠ A. M. Reljković i OŠ A. Mihanović
 4. Volonteri
 5. Organizacije civilnog društva u BPŽ
 6. Roditelji učenika OŠ A. M. Reljković i OŠ A. Mihanović
 7. Općina Bebrina

 

Aktivnosti:

 1. Edukacijsko – informativne aktivnosti
 • Edukacija o školskom volontiranju za nastavnike i stručne suradnike
 • Edukacija Menadžment volontera za predstavnike organizacija civilnog društva
 • Neformalna edukacija „trening trenera“ pod nazivom „Civilni sektor – pokretač zajednice“ za predstavnike organizacija civilnog društva
 • Radionica „Budi volonter“ za učenike 5.-8. razreda osnovnih škola A. Mihanović i A.M. Reljković
 • Info dani za roditelje – informativna predavanja „Volonterstvo za mene i moje dijete“
 1. Razvoj i provedba programa za školsko volontiranje i odgoj za volontiranje u školama
 • Izrada izvannastavnog kurikuluma i priručnika za razvoj školskog volontiranja na temu ekologija
 • Studijski posjet OŠ Šime Budinić u Zadru
 • Izrada 2 pilot volonterska programa i osnivanje 2 volonterska kluba u OŠ A. Mihanović i OŠ A.M. Reljković
 • Velike volonterske akcije u OŠ A.M. Reljković i nabavka opreme/materijala za njihovu provedbu (Volonterske akcije: „Tjedan lijepih riječi – Eko svijet oko nas“, „Obojimo školu bojama sreće“, „Zelena oaza učenja“ – postavljanje Eko bare, sjenice, sadnja biljaka te uređenje okoliša bare i sjenice, „Mali ljudi za velika djela“, „Dan planeta zemlje“, „Svi naši talenti“, „Obrnuta učionica“).
 • Velike volonterske akcije u OŠ A. Mihanović i nabavka opreme/materijala za njihovu provedbu (Volonterske akcije: „Uvod u zeleni svijet – stvaranje Eko parka u matičnoj školi“, „Mirisni vrtovi Malog Pariza“, „Naša zelena učionica“, „Naše vrijeme – njihov osmijeh na licu“)
 1. Kampanja „Volonterkova družina“ u osnovnim školama u svrhu promocije i razvoja volonterstva kao društvenog kapitala Zajednice
 • Učeničke parlaonice
 • Predstavljanje kurikuluma o školskom volontiranju na temu ekologije te pratećeg priručnika u ostalim osnovnim školama u Brodsko-posavskoj županiji
 • Kreiranje promotivnih materijala za volonterske klubove
 • Obilježavanje Međunarodnog dana volontera
 • Izrada inovativnog alata za razvoj školskog volontiranja i odgoja za volontiranje – Portal Eko–Eko Volonterko

V Vidljivost

 • Uvodna konferencija
 • Završna konferencija
 • Snimanje video filma o projektu
 • Reportaže u medijima

PM Upravljanje projektom i administracija

 • Sastanci projektnog tima
 • Partnerski sastanci
 • Izvještavanje prema ugovornom tijelu

   

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost OŠ A. M. Reljković. 

EDUKACIJA 21.8.2017. - 23.8.2017.

U sklopu projekta Eko-Eko Volonterko održana je trodnevna edukacija (21.-23.08.) pod nazivom Školsko volontiranje namijenjena nastavnicima i stručnim suradnicima iz OŠ A. M. Reljković iz Bebrine i OŠ A. Mihanović (24 sudionika). Edukacija je imala za cilj upoznati sudionike s konceptom školskog volontiranja i njegovom implementacijom u redovne i izvannastavne aktivnosti u školi. Kroz edukaciju obrađene su teme poput: metodologija izrade volonterskih programa, koordinacija volonterskih akcija, formiranje volonterskih klubova u školama, menadžment volontera. Nakon edukacije slijede nam konzultacije za nastavnike i stručne suradnike koji će izraditi volonterski program za našu školu. Edukaciju i konzultacije te pomoć u izradi volonterskih programa pruža nam Volonterski centar Osijek.

 

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost OŠ A. M. Reljković. 
 
 
 
 
 

Info dani za roditelje – informativna predavanja „Volonterstvo za mene i moje dijete“

Kako bi podignuli razinu svijesti roditelja o prednostima i društvenoj važnosti školskog volontiranja i volontiranja općenito organizirani su info dani za roditelje u sklopu projekta Eko-Eko Volonterko, a odvijali su se u 6-dnevnom trajanju u OŠ A. M. Reljković i OŠ A. Mihanović. U obje škole informirano je preko 250 roditelja o doprinosu koji oni mogu dati kroz volontiranje, posebice volontiranje sa svojom djecom u školskim volonterskim akcijama. Roditelji su detaljno upoznati s provedbom projekta Eko-Eko Volonterko te sa njihovim angažmanom u projektu. Predavanja su pored informiranja imala za cilj pobuditi svijest i aktivizam kod roditelja za uključivanjem u volonterske akcije u školi ali i u lokalnoj zajednici, za međusobnom komunikacijom i suradnjom s drugim dionicima u zajednici poput škole, predstavnika civilnog sektora u lokalnoj zajednici. 

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost OŠ A. M. Reljković. 
 

NASTAVAK EDUKACIJE ŠKOLSKO VOLONTIRANJE U SKLOPU PROJEKTA EKO-EKO VOLONTERKO

Edukacija Školsko volontiranje nastavila se kroz održavanje konzultacija u sklopu kojih su sudionici edukacije izradili volonterske programe za svoje škole (OŠ A. M. Reljković, Bebrina i OŠ A. Mihanović, Slavonski Brod).

Izrađeni volonterski programi obuhvaćaju plan provedbe volonterskih akcija za dvije školske godine, 2017./18. i 2018./19., u sklopu kojih se nalaze i velike volonterske akcije u sklopu projekta Eko-Eko Volonterko kojeg provodi udruga Eko Brezna u partnerstvu s OŠ A. M. Reljković i OŠ A. Mihanović.

S konzultacijama završen je edukativni dio projekta namijenjen nastavnicima i stručnim suradnicima u školama te započinje primjena stečenih znanja u nadolazećim projektnim aktivnostima poput izrade izvannastavnog kurikuluma Školskog volontiranja, provedba volonterskih akcija, uspostava volonterskih klubova i sl.

 

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost OŠ A. M. Reljković. 
 
 
RADIONICE "BUDI VOLONTER" U OŠ "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ" BEBRINA
 
U sklopu projekta Eko-Eko volonterko održane su 4 radionice “Budi volonter” za učenike 5.-8. razreda u OŠ A. M. Reljković. Učenici su se kroz radionice upoznali s pojmom volontiranja, što znači biti volonter, tko može biti volonter i kakav treba biti, kako oni mogu postati školski volonteri te  kako se učlaniti u školski volonterski klub. Upoznati su s primjerima dobre prakse iz drugih škola i primjerima volonterskih akcija u njihovoj lokalnoj zajednici. Kroz ovu radionicu nastojalo ih se motivirati za volontiranje i uključivanje u školske volonterske akcije. Učenici su bili izrazito proaktivni i komunikativni tijekom radionice te su pokazali interes za školski volonterski klub i volonterske akcije koje će se provoditi u OŠ A. M. Reljković.
 
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost OŠ A. M. Reljković. 
 
 
STUDIJSKI POSJET OŠ ŠIME BUDINIĆA U ZADRU
 
U sklopu projekta Eko-Eko Volonterko provedena je aktivnost Studijski posjet Osnovnoj školi Šime Budinića iz Zadra s ciljem upoznavanja primjera dobre prakse osnovne škole koja u svom obrazovnom programu i radu s učenicima provodi volonterske akcije. Volonterske akcije provode u sklopu svog školskog volonterskog kluba koji okuplja učenike, nastavnike i roditelje – školske volontere. Studijski posjet je trajao tri dana (11.-13.10.2017.). Kroz posjet sudionici – učenici, nastavnici i ravnateljice OŠ A. Mihanović i OŠ A. M. Reljković te projektni tim Eko Brezne upoznali su se s aktivnostima škole, volonterskim programima i volonterskim klubom OŠ Šime Budinića. Sudionici posjeta su imali priliku sudjelovati u volonterskoj akciji OŠ Šime Budinić pod nazivom Dani kruha koju su organizirali učenici – školski volonteri iz njihovog volonterskog kluba, te na predavanju Zadarskog volonterskog centra koji surađuje sa osnovnom školom Šime Budinić i pruža podršku u provedbi školskih volonterskih akcija i u uključivanju učenika u volonterske akcije organizirane izvan sjedišta škole. Domaćinima je predstavljen projekt Eko-Eko Volonterko, aktivnosti udruge Eko Brezna te aktivnosti, volonterske akcije i projekti osnovnih škola A. M. Reljković te OŠ A. Mihanović.
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost OŠ A. M. Reljković. 
 
 
OSNIVANJE VOLONTERSKOG KLUBA
 
U okviru aktivnosti u projektu Eko-Eko Volonterko osnovali smo školski volonterski klub Volonteri dobrog srca. Sami naziv volonterskog kluba osmislili su naši učenici koji su školski volonteri. U sklopu volonterskog kluba provodit ćemo brojne volonterske akcije, pokretati učeničke inicijative kojima želimo doprinijeti većoj razini svijesti učenika, nastavnika i roditelja kao i cijele zajednice o važnosti odgoja za volontiranje, međusobnog pomaganja i tolerancije u društvu.
 
 
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost OŠ A. M. Reljković. 
TražilicaVremenik

EKO-EKO VOLONTERKO

Školski LOGO


Microbit

Kurikulum 2017./2018.


Arhiva

Ovdje se nalaze sve vijesti s naše naslovnice od 2011. do 2016.

Pogledaj!


Prijava e - nasilja

MUP RH pokrenuo

je aplikaciju za prijavu

elektroničkog nasilja.

Stoga, ako Vam se tako

nešto i dogodi,

nemojte šutjeti nego

NASILJE PRIJAVITE!

https://redbutton.mup.hr/


Kalendar
« Svibanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Dokumenti

Klikom na poveznicu otići ćete na Godišnji plan i program rada škole

http://os-amreljkovic-bebrina.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=195&dm_det=1

Napomena: Godišnji plan i program rada škole za šk.god. 2016.-2017. – verzija usklađena sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Originalna verzija dostupna je u Školi.

Klikom na poveznicu otići ćete na Školski kurikulum

http://os-amreljkovic-bebrina.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=196&dm_det=1

 

 

 


E - upisi u srednju školu

Školski dokumenti

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju